mindre af kontor vic

Første psykologsamtale

Mange oplever den første psykologsamtale som den sværeste. At tale om noget sårbart og privat med en fremmed person kan opleves som angstprovokerende og grænseoverskridende. Uvisheden om hvordan samtalen foregår, og hvordan det man siger i terapien vil blive modtaget, kan ligeledes give anledning til bekymringer. Det er helt normalt at være nervøs inden den første samtale. Jeg er opmærksom på dette og sørger for at hjælpe dig igennem på en så tryg og respektfuld måde som muligt.

I løbet af de første 1-2 sessioner vil vi typisk fokusere på, det du henvender dig med. Jeg spørger ind til, hvad der gør, at du henvender dig, hvilke forhåbninger og forestillinger, du har gjort dig om forløbet, hvordan dit liv ser ud her-og-nu, og din fortid/opvækst. Du vil her få en overordnet fornemmelse for, om terapikonteksten og relationen til mig føles tilpas.

Skal jeg forberede mig?

Det er ikke nødvendigt, at du forbereder dig inden sin første psykologsamtale. Du behøver ikke engang at være helt klar over, hvorfor du henvender dig. Jeg hjælper dig med at formidle dette i løbet af sessionen. Jeg vil aktivt spørge ind og gøre det nemmere for dig at fortælle mig mere bredt om dit liv. Det er vigtigt at du føler dig tilpas, og at samtalen foregår i et tempo, hvor du føler, du har dig selv med. Der er ikke en rigtig og en forkert måde at komme til første samtale. Det er helt almindeligt at finde det vanskeligt at fortælle om sin situation. Det er også almindeligt at blive nervøs eller følelsesmæssigt påvirket i sessionen. Det er der altid plads til hos mig.

De første 1-2 sessioner vil typisk være mere undersøgende end behandlende. Det skyldes, at jeg skal have et overordnet kendskab til din situation og personlighed, før jeg kan tilrettelægge behandlingen. Efter de første par samtaler, vil jeg komme med et bud på, hvordan et behandlingsforløb vil se ud – herunder metode og varighed. Jeg lægger her stor vægt på at afstemme dette med dig og vil forklare om de overordnede principper i behandlingen. Sådan kan du på et informeret grundlag tage stilling til, om behandlingen lyder som noget du kan se dig selv i. Nogle vælger at slå de to første sessioner sammen, således at selve behandlingen allerede kan begynde anden gang.

Selvom de indledende sessioner er mere undersøgende end behandlende, oplever mange det som positivt at få sat ord på deres situation. De igangsætter typisk også en omfattende refleksionsproces uden for terapien.

Du er velkommen til at tage kontakt, hvis du har yderligere spørgsmål forud for den første samtale.