mindre af kontor vic

Behandlingsforløb

Hvordan foregår et behandlingsforløb? Efter de første psykologsamtaler vil psykoterapiforløbet bevæge sig fra at være undersøgende til at være behandlende/forandrende. Du bliver her præsenteret for forslag til, hvordan dine problemstillinger kan behandles psykoterapeutisk. Jeg fortæller om de overordnede principper i behandlingen, hvorefter du kan tage stilling til, om du kan se dig selv i sådan et forløb. Det er centralt, at du føler dig inddraget i formålet og formen for behandlingen.

Behandling er individuelt tilpasset

Det er svært at sige på forhånd, hvordan selve behandlingsdelen udformes, da det vil afhænge af den enkeltes personlighed og situation. Behandlingsforløb hos mig kan derfor se meget forskellige ud. Jeg har erfaring med at blande koncepter fra forskellige veldokumenterede terapiformer. Formålet er at sammensætte et skræddersyet behandlingsforløb, der passer til den enkelte, fremfor at arbejde ud fra en bestemt forskrift. Dette vil løbende afstemmes gennem hele behandlingsforløbet og sættes sammen på en måde, der giver bedst mening for dig. Det vil for eksempel variere i hvilken grad der er fokus på:

  • Aktuelle situation/tilstand
  • Opvækst og fortid
  • Tanker
  • Følelser
  • Handlingsmønstre
  • Personlighed
  • Forsvarsmekanismer
  • Ubevidste drivkræfter
  • Relationer og tilknytning

Psykologens rolle

Min rolle som behandler vil også skifte afhængigt af forløbet. En stor del af tiden stiller jeg spørgsmål, der skaber selvrefleksion, og hjælper dig så langt, som du kan komme på egen hånd. Derudover giver jeg løbende tilbagemeldinger på mønstre, jeg lægger mærke til. Jeg lægger vægt på at hjælpe dig med at finde frem til selvindsigt, fremfor at komme med en masse tolkninger, du ikke nødvendigvis genkender dig selv i. Det er min erfaring, at denne fremgangsmåde understøtter virkningen efter terapi og øger din selvstændighed. Nogle trives bedst i at kunne fortælle frit og blive mødt med opmærksomhed, omsorg og fortrolighed. Andre har brug for et mere struktureret forløb, hvor jeg har en mere aktiv og styrende rolle. I nogle forløb vil jeg være rådgivende og formidle viden om psykiske problemstillinger, og i andre vil jeg forholde mig mere afventende og udforskende.

En særlig relation

En god relation er alfa-omega for et succesfyldt forløb. Det er derfor vigtigt, at du føler dig tilpas i relationen, for at der kan opstå den fornødne fortrolighed. I psykoterapi er relationen derfor også ofte et emne, der løbende vil blive taget op i sessionerne. En positiv relation indebærer, at du er tryg ved at kunne sige præcist, hvad du tænker og føler i situationen, uden at det har negative konsekvenser for dig. Sagt med andre ord er alle tanker, følelser og ytringer velkommende i behandlingsforløbet og hverken forbudte eller forkerte.

Ambivalens

Det er helt normalt at have en vis ambivalens for at påbegynde psykoterapeutisk behandling. Terapi indebærer ofte et ønske om forandring og samtidig en bekymring for om, man kan få det værre eller holde op med “at være sig selv”. Det vil selvfølgelig altid være det overordnede sigte med psykoterapi at forbedre din livskvalitet fremfor at skabe forværring. Men at tale om det, der er vanskeligt og gør ondt, medfører også, at det kan føles mere nært. Selvom dette er en intens og sommetider ubehagelig oplevelse, er det en del af behandlingen og vil hurtigt falde mere til ro igen. Det kan på en måde sammenlignes med massage, hvor man trykker på ømme myoser for netop at få dem til at blive mindre generende.

Hvor lang tid tager psykoterapi?

Det er forskelligt, hvor lang tid psykoterapi tager. Det kan tage alt fra uger til måneder – og i sjældnere tilfælde år. Det afhænger af problemstillingernes tyngde og kompleksitet. Varigheden afstemmes tidligt i forløbet og kan løbende korrigeres. I et gennemsnitligt forløb mødes man én gang om ugen i nogle måneder. Som forløbet nærmer sig afslutning, er det normalt, at der går lidt længere mellem sessionerne, så du gradvist får oplevelsen af at være “på egen hånd” i længere tid ad gangen. Et forløb er aldrig bindende og det vil altid være muligt at afbryde det før tid, hvis det ønskes.