275955821_340369408108463_3972351457765314319_n

Erfaring med psykoterapi

Jeg arbejder som privatpraktiserende psykolog i egen praksis og har erfaring med psykoterapeutiske forløb vedrørende:

Profilbillede af psykolog Victor Aagaard Jacobsen
 • Depression
 • Angst
 • Stress
 • Sorg, tab og krise
 • OCD
 • Eksistentielle problemer
 • Selvværdsproblemer
 • Personlighedsforstyrrelser
 • Parterapi og samlivsproblemer
 • Aktuelle og tidligere traumer/belastningsreaktioner
 • Tilknytningsforstyrrelser
 • Pårørende til psykisk syge

Psykoterapi der tager højde for dig

Jeg har gennem mine forskellige beskæftigelser som psykolog opdaget, at jeg brænder for at hjælpe folk i den psykoterapeutiske proces. Jeg arbejder både med enkeltpersoner, par og små grupper. Der er stor forskel på psykoterapeuter og mange forskellige anerkendte metoder at arbejde psykoterapeutisk ud fra. Jeg tilstræber at skræddersy ethvert behandlingsforløb ved at tage afsæt i principper og metoder fra forskellige terapiformer. Dette er også kendt som integrativ psykoterapi. Jeg har længe været optaget af denne tilgang til terapi og har skrevet en artikel herom i fagtidsskriftet Psyke & Logos.

Jeg anser det som helt centralt at inddrage dine præferencer og personlighed i valget af metode, for at føler dig afspejlet i den terapeutiske proces. Det vil for nogen indebære, at der i terapien er fokus på at afdække, lære at udholde og bearbejde vanskelige og konfliktfyldte følelser. For andre vil det i højere grad omhandle, hvordan man tænker, handler og forholder sig til sig selv og sin omverden.

Psykoterapi som sårbart rum

Psykoterapi er en sårbar proces, og det er vigtigt, at du oplever at træde ind i et fortroligt og trygt rum. Det er min overbevisning, at psykoterapi ikke blot består af en række teorier og metoder, men i høj grad er baseret på en menneskelig, autentisk relation, hvor man føler sig respekteret og mødt, hvor man er. Dette indebærer en oplevelse af at have en fælles alliance, og at man føler sig tilpas i relationen.

Indre sammenhæng

Jeg støder ofte på, at de mennesker, jeg arbejder med, oplever at være usammenhængende eller fremmede over for deres egne reaktionsmønstre – eller sagt mere populært: har svært ved at forstå og mærke sig selv. Dette kan komme til udtryk ved, at man føler sig mærkelig, eller at man ikke oplever sig berettiget til sine følelser og tanker. Men der er som regel en årsag til, at vi har det, som vi har. Jeg arbejder med udgangspunkt i at finde en meningsfuld forståelse af de problemstillinger og tilsyneladende uforståelige oplevelser, man kan have af sig selv. Dette bevirker, at det fremmede forstås som et naturligt resultat af en samling hændelser gennem ens liv. Formålet med dette er at skabe en følelse af indre sammenhæng, selvaccept og lettelse.

Min erfaring

Gennem mit tidligere virke har jeg haft tilknytning til voksenpsykiatrien, hvor jeg varetog terapeutiske forløb med folk, der led af angst, stress, depression, eksistentielle kriser eller på anden måde var i konflikt med sig selv eller omgivelserne. Jeg har derudover bred erfaring med børn/unge og vanskelige relationer mellem børn/unge og deres forældre. Vores barndom og ungdom er centrale perioder i vores liv, da vores følelser, tankemønstre og personlighed i høj grad skabes i løbet af opvæksten og kan have en tilbøjelighed til at gentage sig livet igennem. Det vil ofte være et element, der indgår i terapien, da det er min erfaring, at det har en positiv indflydelse på vores forståelse og accept af, hvorfor vi har udviklet os til dem vi er.

Faglighed

Jeg anser det som min pligt at bevare en høj faglighed i mit arbejde og deltager løbende i kurser, orienterer mig i litteratur og forskning. Jeg modtager løbende supervision af mit arbejde for at sikre en fortsat høj kvalitet i mine ydelser.

Kurser & efteruddannelser:
Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP)
Metakognitiv terapi i behandling af angsttilstande
Kognitiv-adfærdsterapeutisk behandling af depressive tilstande
ICD-11 diagnosticeringssystem
Mindfulness-based Cognitive Therapy (MBCT)
Løsningsfokuseret tilgang
Autorisation som psykolog
Behandling af personlighedsforstyrrelser
Psykodynamisk psykoterapi